Sea Fog

Sea Fog (2014)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

Sea Fog, Sea Fog (2014)

A fishing-boat crew takes on a dangerous commission to smuggle a group of illegal immigrants from China to Korea.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.