Sát Thủ Bồng Con

Shogun Assassin (1980)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

Sát Thủ Bồng Con, Shogun Assassin (1980)

A Shogun who grew paranoid as he became senile sent his ninjas to kill his samurai. They failed but did kill the samurai’s wife. The samurai swore to avenge the death of his wife and roams the countryside with his toddler son in search of vengeance.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.