Phục Thù Cuộc Đời 2: Halloween Đẫm Máu - Quyết Chiến

Tokyo Revengers 2 Part 2: Bloody Halloween - Final Battle (2023)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

Phục Thù Cuộc Đời 2: Halloween Đẫm Máu - Quyết Chiến, Tokyo Revengers 2 Part 2: Bloody Halloween - Final Battle (2023)

The long-awaited sequel to "Tokyo Revengers" will be released in two parts, before and after the film. Once again, Hinata is killed in front of Takemichi's very eyes by the now-militarized Tokyo Manjikai.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.