Little Children

Little Children (2006)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

Little Children, Little Children (2006)

The lives of two lovelorn spouses from separate marriages, a registered sex offender, and a disgraced ex-police officer intersect as they struggle to resist their vulnerabilities and temptations.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.