Horus Eye (Season 1)

Horus Eye (Season 1) (2019)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

Horus Eye (Season 1), Horus Eye (Season 1) (2019)

An Xiaotong has a special ability called the \"Horus Eye\". She can see people's souls. She helps detective Jiang Yiming solve cases. As they solve crimes, they uncover a sinister conspiracy together.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.