Girl with a Pearl Earring

Girl with a Pearl Earring (2003)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

Girl with a Pearl Earring, Girl with a Pearl Earring (2003)

Một người giúp việc nông dân trẻ làm việc trong nhà của họa sĩ Johannes Vermeer trở thành trợ lý tài năng của ông và mô hình cho một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.