Britney Vs Spears

Britney Vs Spears (2021)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

Britney Vs Spears, Britney Vs Spears (2021)

Nhà báo Jenny Eliscu và nhà làm phim Erin Lee Carr điều tra cuộc chiến giành tự do của Britney Spears thông qua các cuộc phỏng vấn độc quyền và chứng cứ bí mật.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.