A Scanner Darkly

A Scanner Darkly (2006)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

A Scanner Darkly, A Scanner Darkly (2006)

An undercover cop in a not-too-distant future becomes involved with a dangerous new drug and begins to lose his own identity as a result.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.